یافتن محصولات و سرویس ها

Almas plan-A
49,000" تومان" ماهانه
1000 مگابایت هاست پرسرعت

پهنای باند نامحدود

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد ادون دامین نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعتهAlmas plan-B
39,000" تومان" ماهانه
700 مگابایت هاست پرسرعت

پهنای باند نامحدود

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد ادون دامین نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعتهplan-C
29,000" تومان" ماهانه
500 مگابایت هاست پرسرعت

پهنای باند نامحدود

تعداد اکانت ایمیل نامحدود

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد پارک دامین نامحدود

تعداد ادون دامین نامحدود

تعداد اکانت اف تی پی نامحدود

کنترل پنل Cpanel 11

پشتیبانی فنی 24 ساعته