هاست وردپرس دایرکت ادمین

 • دایرکت ادمین A + پشتیبانی یکساله

  • فضای وب 3 گیگابایت

   پهنای باند ماهیانه 30 گیگ

   RAM 1024 MB

   CPU 100%

   Entry Processes 20

   Number of Processes 100
 • دایرکت ادمین B + پشتیبانی یکساله

  • فضای وب 2 گیگابایت

   پهنای باند ماهیانه 20 گیگ

   RAM 1024 MB

   CPU 100%

   Entry Processes 20

   Number of Processes 100
 • دایرکت ادمین C + پشتیبانی یکساله

  • فضای وب 1 گیگابایت

   پهنای باند ماهیانه 10 گیگ

   RAM 1024 MB

   CPU 100%

   Entry Processes 20

   Number of Processes 100