0" تومان"

پلن 1 - 50 دلار
حداکثر تعداد کلیک : 2000
متوسط تعداد کلیک : 200
حداکثر کلید واژه : نامحدود
هزینه نمایش : رایگان
مدت نمایش : نامحدود
گوگل فارسی : دارد
هزینه هر کلیک : حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی : ندارد
مشاور اختصاصی : ندارد
تبلیغات موبایل : ندارد

0" تومان"

پلن 2 - 100 دلار
حداکثر تعداد کلیک : ۱۰۰۰
متوسط تعداد کلیک : ۲۰۰۰
حداکثر کلید واژه : نامحدود
هزینه نمایش : رایگان
مدت نمایش : نامحدود
گوگل فارسی : دارد
هزینه هر کلیک : حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی : ندارد
مشاور اختصاصی : دارد
تبلیغات موبایل : ندارد
مبلغ قابل پرداخت : 759 هزار تومان

0" تومان"

پلن 3 - 200 دلار
حداکثر تعداد کلیک : ۲۰۰۰
متوسط تعداد کلیک : ۴۰۰۰
حداکثر کلید واژه : نامحدود
هزینه نمایش : رایگان
مدت نمایش : نامحدود
گوگل فارسی : دارد
هزینه هر کلیک : حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی : ندارد
مشاور اختصاصی : دارد
تبلیغات موبایل : دارد
مبلغ قابل پرداخت : 1490 هزار تومان