14,500" تومان"
ماهانه
سی پنل-A
فضای وب
20000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش
سالانه
قیمت سالیانه
300000 تومان
12,500" تومان"
ماهانه
سی پنل-B
فضای وب
10000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش
سالانه
قیمت سالیانه
200000 تومان
9,500" تومان"
ماهانه
سی پنل-C
فضای وب
5000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش
سالانه
قیمت سالیانه
100000 تومان