24,500" تومان" ماهانه

سی پنل-A
فضای وب: 20000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها: آلمان
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه
قیمت سالیانه:300000 تومان

15,000" تومان" ماهانه

سی پنل-B
فضای وب: 10000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها: آلمان
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه
قیمت سالیانه:200000 تومان

10,000" تومان" ماهانه

سی پنل-C
فضای وب: 5000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها: آلمان
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه
قیمت سالیانه:100000 تومان

بخش پشتیبانی و رشد کاربران: سایت ساز زرین