0" تومان"

959,000 هزینه تنظیم
پلن 1 - 50 دلار
حداکثر تعداد کلیک
۵۰۰۰
متوسط تعداد کلیک
۱۰۰۰
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه نمایش
رایگان
مدت نمایش
نامحدود
گوگل فارسی
دارد
هزینه هر کلیک
حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی
ندارد
مشاور اختصاصی
ندارد
تبلیغات موبایل
ندارد
مبلغ قابل پرداخت
۲۲۰ هزار تومان
0" تومان"

1,759,000 هزینه تنظیم
پلن 2 - 100 دلار
حداکثر تعداد کلیک
۱۰۰۰
متوسط تعداد کلیک
۲۰۰۰
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه نمایش
رایگان
مدت نمایش
نامحدود
گوگل فارسی
دارد
هزینه هر کلیک
حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی
ندارد
مشاور اختصاصی
دارد
تبلیغات موبایل
ندارد
مبلغ قابل پرداخت
759 هزار تومان
0" تومان"

3,285,000 هزینه تنظیم
پلن 3 - 200 دلار
حداکثر تعداد کلیک
۲۰۰۰
متوسط تعداد کلیک
۴۰۰۰
حداکثر کلید واژه
نامحدود
هزینه نمایش
رایگان
مدت نمایش
نامحدود
گوگل فارسی
دارد
هزینه هر کلیک
حداقل ۱ سنت
اکانت اختصاصی
ندارد
مشاور اختصاصی
دارد
تبلیغات موبایل
دارد
مبلغ قابل پرداخت
1490 هزار تومان